"Адът не е нищо в сравнение с яростта на измамена жена."

- Стивън Кинг (р. 1947 г.), американски писател, известен най-вече със своите романи на ужаса