"Има победи, които водят до задънена улица, има и поражения, които откриват нови хоризонти."

- Паскал Брюкнер (р. 1948), френски писател