"Доверието е като лист хартия - веднъж намачкан, той вече никога няма да бъде идеален и гладък."

- Ошо