"Доверието е като лист хартия - веднъж намачкан, той вече никога няма да бъде идеален и гладък."

- Ошо (1931 - 1990), духовен учител и философ 

 

Лесно ли губите доверие?