"Отнеми на хората правото да решават кой си!"

- Шри Нисаргадатта Махарадж (1897 - 1981), хиндуистски гуру