"Причината, поради която не пия, е че искам да знам, когато си прекарвам добре."

- Нанси Уичър Астор (1879-1964), британски политик, позната като Виконтеса Астор