"Трудно ще разберете Вселената, ако се учите само от една планета."

- Миямото Мусаши