"Говоренето няма да сготви ориза. Затворете си устата и направете нещата да се случат."

- Масааки Хатсуми