"Ако съдиш хората, няма да имаш време да ги обичаш."

- Майка Тереза