"Бъдете внимателни към своите мисли - те са началото на вашите постъпки."

- Лао Дзъ (601 пр.н.е. - 531 пр.н.е.), китайски философ от древността, централна фигура в даоизма