Любовта към това, което обичаш, те прави неразрушим.