"Ревността винаги се ражда с любовта, но не винаги умира с нея."

- Франсоа дьо Ларошфуко