Това, което се намира зад нас, и това, което се намира пред нас не е толкова важно, в сравнение с това, което се намира вътре в нас.