Противник, търсещ грешките ви, е по-полезен от приятел, който се опитва да ги скрие.