Фактите не спират да съществуват само защото някои ги игнорира.