Разводът е сериозна промяна в живота на цялото семейство. Като жени, ние се опитваме да влезем в обувките на тези от вас, за които това е реалност. Срещнахме се с адвокат Цанко Славчев, за да научим повече за процедурата по развода, какви точно стъпки трябва да следва една жена, когато иска да се раздели със съпруга си, и за кои подводни правни камъни трябва да внимава. Адвокат Славчев е завършил е Академията на МВР, има магистърска степен специалност по "Право" от Югозападния университет "Неофит Рилски". Основава кантората си през 2011 г., когато става член на Софийска адвокатска колегия. 
Всички материали от темата ни "Има ли живот след развода?" може да прочетете тук.

Снимка: Личен архив, адв. Цанко Славчев


Какво е първото нещо в правен план, което една жена трябва да направи, ако е решила, че иска развод?
Първо е важно да не взема прибързано решение и да е сигурна в действията си. След това е добре да се обърне към юрист, с когото да обсъдят възможните варианти как ще процедират - дали разводът ще е по исков ред, или ще се направи споразумение между двете страни, т.нар. развод по взаимно съгласие. Ако между съпрузите има домашно насилие и лошо отношение, може преди молбата за развод да се подаде молба за защита по Закона за защита от домашното насилие. Като цяло, най-добрият вариант е съпрузите да изговорят нещата помежду си и да постигнат споразумение. Впоследствие то ще бъде одобрено и от съда. Адвокатът подготвя молба към съда, подписана от двамата, съпровождана от различни приложения, като част от тях е и споразумението. В него на първо място са осигурени интересите на детето, а след това - издръжката, кой ще бъде водещият родител, какъв ще е режимът на виждане и т.н.

Какво означава известният израз „той/тя не ми дава развод“ и каква е реакцията при такива обстоятелства?
Това е случай, в който разводът не е по взаимно съгласие, а се извършва по исков ред. Страната, която подава молбата, трябва да докаже, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. Това става най-често със свидетели, които доказват, че това е така. По желание на страните делото може да бъде спряно за 6 месеца, за да решат страните какво правят. След този период, делото се възобновява с молба.

Трябва ли жената да върне старата си фамилия при развод и какво се прави, ако не го стори тогава?
При сключване на граждански брак нашият закон дава правото съпругата да запази своята фамилия, да добави тази на съпруга си към своята или изцяло да я смени, приемайки неговата. Всичко е в свободната воля на страните. При развод съпругата може да заяви дали иска да запази фамилията на съпруга си, или да възстанови тази от преди брака си. Добре е хубаво да обмисли плюсовете и минусите на ситуацията. Ако съпругата запази фамилията си, а в бъдеще реши, че иска да си върне своята, трябва да се заведе ново гражданско дело. В него се доказва защо тя иска това да се случи и с какво бащината й фамилия е по-полезна за живота й. Представят се решението за развода, дипломи, може да се разпитат и свидетели, които да докажат, че със старата си фамилия жената е по-известна в обществото.

Ако в живота на съпругата, докато е в брак, се появи друг мъж, трябва ли тя да го пази в тайна, и ако се разбере, ще повлияе ли това негативно при делото?
Появата на трета страна – нов мъж или жена, показва, че бракът отива към своя край. Ако се разбере, че дамата има извънбрачна връзка, това може да е причина съпругът да подаде исковата молба за развод. Като цяло българският съд присъжда децата на майката. Но все пак има и частни случаи, в които бащата получава родителските права. При определянето им се изготвя и социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане“, които провеждат разговори с децата преди делото. За съда най-важни са интересите на децата. Само наличието на друг мъж в живота на жената не е причина правата й да бъдат отнети. По-скоро това ще бъде използвано като основание мъжът да поиска развод, а дамата ще бъде натоварена със заплащането на държавните такси и разноските, които съпругът е направил по воденето на делото. Преместването на друго място за живеене също не е причина за негативни реакции при делото по отношение на жената. Представете си, че тя е в ситуация, в която има домашно насилие и е тормозена. Разбира се, че преместването е наложително.

Ако дамата забременее от извънбрачната си връзка, а още не е разведена, какво се случва с детето?
Когато дамата има извънбрачна връзка и разбере, че е бременна, е добре да се пристъпи към развод по взаимно съгласие, защото процедурата е по-кратка. Причината е, че ако детето се роди преди изтичане на 300 дни след прекратяването на брака, за баща на детето се записва законният съпруг, а не биологичният баща. Често страните чакат до последно, подават молба, но съдът е натоварен и не може да насрочи дата бързо. Ако жената роди преди изтичането на 300-дневния срок и не е встъпила в нов брак с биологичния баща на детето, то след раждането на детето ще се наложи да се води ново дело за установяване на бащинство, за да може биологичният баща на детето да бъде вписан в акта му за раждане. Делото се води на по-висока инстанция, прави се ДНК експертиза, която е в размер на около 1000 лв., като има и други такси. 

Каква е правната процедура в такъв случай – ако има домашно насилие, побой, караници?
В такъв случай е редно да се потърси защита по Закона за защита от домашното насилие. Може да се подадат жалби към РУ на МВР, към Прокуратурата и молба към съда. Съдът издава заповед, според изисканото от страната - за незабавна защита, ограничителна. Тя се изпраща на ответната страна и на съответното РУ, за да бъде тя надлежно уведомена. Другата страна бива принудена да напусне жилището, да не доближава него или молителката на определено разстояние. Ако тази заповед не се спазва, страната подлежи на наказателна отговорност.

Колко струва един развод?
Първоначално се заплаща държавна такса в размер на 25 лв. След като излезе съдебното решение, се заплащат още около 50 лв. Когато се определи издръжка, се изплаща държавна пропорционална такса от 2% от определената сума, сметната в 3-годишен период назад. Тя се плаща от страната, на която не са дадени родителските права.
Ако се налага експертиза от вещи лица за подялба на имуществото, се заплащат съответните такси и за това. Те са по-високи. Затова аз съветвам своите клиенти да направят предварителна доброволна делба при нотариус. Понякога се случва страните да дарят идеални части от недвижими имоти на децата си. Адвокатският хонорар е в размер на 400 лв.
Вариант е страните да се договорят да си поделят разноските по равно. Може да се каже, че един развод струва около 600 лв.

Как се определя издръжката за едно дете?
Издръжката се определя от съда съобразно нуждите на лицето, което има нужда от нея, както и съобразно възможностите на лицето, което ще я дава. Съобразяват се доходи и имотно състояние. Минималната издръжка, определена от закона, е ¼ от минималната работна заплата за страната. Но когато разводът е по взаимно съгласие, страните може да се договорят и за друга сума.

Как се определя режимът за виждане на детето от родителя, който няма водещите права?
Това е най-сложната част в един развод. По тази причина е наистина  хубаво, ако страните успеят да запазят добрия тон. Масово децата стават изкупителна жертва на случващото се между родителите им. Случва се родителят, на когото са присъдени правата, да се възползва от това и да не позволява срещи на детето с другия родител. Детето не бива да усеща липсата на който и да е от двамата. Както казва един съдия, когато аз безкрайно уважавам –„И най-лошото споразумение е по-добро от което и да е съдебно решение“. Най-често срещаният вариант, определян от съда, е виждане с другия родител в уикендите на всяка първа и трета седмица от месеца, с или без преспиване, като са регламентирани и часовете за вземане и връщане на детето. Това са 4 дни в месеца, които според мен са крайно недостатъчно.

Какво се променя в живота на жената след развод чисто административно?
Съпрузите започват нов живот. Те трябва да се отърсят от миналото си, ако имат негативни емоции от него, да потърсят подкрепа от близки и приятели, съвет от професионалисти, като например психолог, да си поставят нови цели и да продължат своя път. Промяната при жената е фамилията й. От гледна точка на извеждане на дете в чужбина, съобразно нашето законодателство, непълнолетните деца пътуват със своите родители в чужбина, или с единия родител, който има нотариално заверена декларация. Важно е да се знае, че съгласието за тази декларация може лесно да бъде изтеглено. В този случай майката трябва отново да се обърне към съда и да се поиска разрешение за пътуване на детето в чужбина, като точно е упоменато къде и кога. Обикновено такова разрешение се дава лесно,когато става дума за държава в Европейския съюз. 

Как се дели имуществото при развод и за какво да внимаваме?
Напоследък все по-често хората се развеждат по взаимно съгласие. В този случай имотната подялба се извършва при нотариус. Рядко се срещат двойки, които не се понасят чак толкова, карат се постоянно и не могат да решат подялбата. За това са много важни опитът на адвоката и на психолога – да помогнат на двойката да стопи агресията помежду тях. Все пак печката и телевизорът са дребнави неща, които отдавна са изгубили стойност.

Как се развежда българинът най-често и за кое се карат съпрузите най-много – за деца или за имоти? 
Базирайки се на своя опит, мога да кажа, че все по-често постъпват рационално и се развеждат по взаимно съгласие, запазвайки добрия тон. Най-често се карат за деца, по-точно за това кой ще бъде водещият родител. Хладилника и колата не ги делят толкова.

Трябва ли винаги да има конкретна причина за развода?
Конкретна не. Най-често се записва, че бракът се е изчерпал от съдържание.

А какво е съдържанието на един брак?
Любовта. Когато страните започнат да се карат за най-малкото, да се дебнат, да избягват семейните си задължения, да нямат любов в продължение на 6 месеца или 1 година, явно е, че бракът не върви. Точният термин е „дълбоко и непоправимо разстроен“, което означава, че вече съществува само фиктивно.