Счупеното носи щастие, разсипаната сол - нещастие. Много хора смятат суеверието за пълна измислица, но никой не може да се освободи напълно от него.

Понякога те могат да ни повлияят подсъзнателно - дори и само заради факта, че ги знаем. И макар суеверията да са различни във всяка култура, това не спира любопитството ни.

Ето в какви суеверия вярват известните

"Има само едно суеверие, в което вярвам! Винаги питам за трицифрено число, когато кихна. Така разбирам кой мисли за мен! А Вие вярвате ли в това?“ – това споделя Джулиана Гани.

Какво точно е суеверието. Ако кихнеш, означава, че някой говори за теб. За да разбереш кой е, трябва да помолиш околните да ти кажат трицифрено число. Събират се трите цифри, които го съставят, и полученият резултат е поредността в азбуката на първата буква на този, който говори за теб.

Например: казват ти числото 823. Значи 8 + 2 + 3 = 13. Буквата е М.

Какво всъщност е суеверието?

Терминът суеверие в миналото е имал отрицателно значение. Суеверието е било смятано за езическо, неморално и еретично, но е било, и все още е, широко разпространено в цяла Европа. Понякога то е свързано с конкретни дни.  

Кои са поверията и суеверията, в които най-много вярват българите?

1. Чукай на дърво да не чуе дяволът!

Когато си правим планове и не искаме да се провалят, чукаме на дърво, за да не "чуе дяволът". Всъщност чукането на дърво носи същата символика като стискането на палци - надяваме се, че плановете ни няма да се провалят. И за да си дадем повече сигурност правим малък ритуал.

2. Дамска чантата от пода е на бедност!

Ако дамската чанта се остави на пода, това ще доведе до обедняване.

3. Плюй си в пазвата!

Това е може би най-странното българско суеверие. Трудно и да се обясни и на чужденци и ако го направите, със сигурност ще ви гледат странно. Когато някой се е уплашил, той символично плюе в пазвата си. Смята се, че това успокоява и човек по-лесно забравя случилата се неприятност. 

4. Червен конец против уроки!

Силата на червения конец е сериозно застъпена в българските вярвания. Присъства и в много ритуали - с червен конец са се връзвали цветята в сватбения букет, червено има в мартениците и т.н. Често червен конец се връзва на ръката на малки деца, за да ги пази от "лоши очи и уроки".