Остаряването и смъртта са неща, които малко или много притесняват всеки един от нас. Американката Иса Лешко изпитвала истински ужас при мисълта за отлитащите години. Тя обаче е открила оригинален начин да приеме идеята за собственото си остаряване и смъртност – започнала е да снима стари домашни животни.

Иса е трябвало да гледа майка си, страдаща от болестта на Алцхеймер и това я е накарало да мисли за собствената си смърт: „Мисълта за това ме ужасяваше и започнах да снимам възрастни животни, за да мога да погледна старостта без страх.

Много от снимките, които Лешко прави, са публикувани в книгата „Позволено да остареят“, която насърчава хората да спрат да убиват селскостопанските животни и да им позволят да достигнат естествен край на живота си.

„Когато видях тези животни, спасени от ферми, мотивацията ми да върша това се промени. Станах защитничка на тези животни и искам чрез фотографията си да говоря от тяхно име.