Дигитален боклук - чували ли сте това понятие? То е нещо, което може ид а не виждаме, но съществува!
18 март ще бъде ден на голямото дигитално почистване.

Дигитален отпечатък наричаме следите, които при работа или вследствие на консумацията на устройства, свързани с дигиталната среда.

Електронните медии в световен мащаб отделят над 900 млн. тона въглеродни емисии за една година. 70% от информацията, която съхраняваме в дългосрочен период, никога няма да използваме повторно, коментират за "Преди обед" експерти в областта на информационните технологии.

До 2030 г. 20% от въглеродните емисии ще се дължат на използването на интернет, защото сървърите консумират голямо електричество.

Как да редуцираме дигиталния боклук:

  • редовно трийте и организирайте мейлите си
  • разчиствайте ненужни снимки и видеа от пространството за съхранение
  • освобождавайте виртуално пространство, вместо да купувате допълнително
  • не пазете писмата в пощата с месеци, или за всеки случай, които добре знаете, че никога няма да прочетете
  • ограничете сървърите, на които съхранявате една и съща информация
  • да използвайте стрийминг услугите рационално