Чрез безплатни осем арт ателиета и импровизиран музей децата могат да научат за основните периоди от историята на световното изкуство – Праистория, Древен Египет, Древна Гърция, Средновековие, Ренесанс, Импресионизъм, Кубизъм и Попарт. На 19.07.2015г. Детският музей на колела ще спре в Пловдив в Цар Симеоновата градина. Там в творческите ателиета участниците ще могат да създават свои шедьоври. Децата ще имат възможността да станат куратори на музейната експозиция, като подредят в музея на колела специално създадените копия на най-великите произведения и да получат диплома за преминатото обучение. Проектът е съвместна инициатива на Societe Generale Експресбанк и фондация "Изиарт". 

Програма за следващите "спирки" на Детски музей на колела:

25 юли в Благоевград на площад "Македония"
26 юли в София пред Народния театър
1 август във Варна пред входа на Морската градина
2 август в Бургас до Морско казино