Самостоятелна изложба на авторката Текла Алексиева ще представи галерия SARIEV в Пловдив. Изложбата представя за първи път пред публика оригиналните рисунки на култовите корици на книги, създадени от авторката в периода 1979-1989 г. в България. 

В изложбата ще бъдат показани 36 рисунки на Текла Алексиева за корици на поредицата Библиотека "Галактика", 18 рисунки от поредиците "Еко" и библиотека "България" и други книги, които представляват почти всички запазени оригинални рисунки за корици от нейното творчество преди 1989 г. Част от представените творби са в колекцията на Веселина Сариева, а други са предоставени от Текла Алексиева за целите на изложбата.  

Изложбата "Галактиките на Текла" е жест на галеристите, който, осветявайки една малка част от творчеството на й, има задачата да постави въпрос за уникалното място на авторката в изкуството преди 1989 г., да покаже условността на понятието "приложно изкуство" и свободата на изразяване, което именно то чрез подценената си роля от системата е давало на авторите в условията на една контролирана художествена среда преди падането на Желязната завеса.

Чрез примера на Текла изложбата в частност разглежда мястото на жените авторки в тази така поставена парадигма на категоризиране по онова време. Изложбата не само има ретроспективен характер, но припомня и поставя наново темите на творбите на Текла Алексиева, актуални и до днес – въпроси за утопиите и антиутопиите на миналото и бъдещето, материализма и консумеризма на развитото общество, връзката природа – човек – технология, въпроси за трансцеденталното и въображението спрямо конструкта на политическия и общоприет културен ред.

И не на последно място, представена в годината, когато Библиотека "Галактика" чества 40 години от създаването си, изложбата е жест към хилядите фенове на Библиотека "Галактика" и нейния създател Милан Асадуров (1949-2019).

Изложбата "Галактиките на Текла" е втората самостоятелна изложба на авторката Текла Алексиева, която навършва 75 години в деня на откриването – 2 ноември. Изложбата ще продължи до 27 декември 2019 г.

Текстът към изложбата е на изкуствоведа Десислава Димова, автори на филма към изложбата са Калин Серапионов и Веселина Сариева. >>>