“Не знам” - напълно възможно е човек да няма понятие за конкретно нещо. Всички се учим с всеки следващ ден, но в работата това е недопустимо. В която и да е сфера, успялата жена трябва да има представа и познания за тънкостите на своята професия.

“Нямам възможност” - успялата жена владее изкуството да организира по такъв начин програмата си, така че не само да осъществява голяма част от ежедневните задължения, но и да бъде гъвкава за непредвидените и форс мажорни ситуации. Успешната жена не е супер-герой – с времето тя се научава да се фокусира върху добре свършената работа, а не върху нереализираните задачи.

“Да” (на всичко) – само по себе си е невъзможно. Няма как да присъстваме на всяко събрание, събитие или друг вид среща. Да, в началото винаги е трудно, но с времето превъзмогваме страха да обидим или отблъснем някого с отрицателния отговор “не”. В името на успеха се учим да приоритизираме нещата. Казвайки “да” на всичко може да бъде прието като знак на слабост.

“Това не е мое задължение” – не само успешна, но и мъдра. Тя е също така и отговорна, не се страхува от допълнителната работа, не е пресметлива и не се ограничава в предопределени рамки, описани на лист хартия... Водена от силното си желание да се развива, за нея всяка една нова задача е възможност да се усъвършенства, да расте и изкачва стълбицата на успеха.

“Не е честно” – това изречение не съществува в речника на успешната жена. Тя трезво гледа над нещата и се съсредоточава върху “голямата картина”, обръщайки внимание и на детайлите. Бори се с неуредиците и несправедливостите, бидейки здраво стъпила на земята.

“Не мога” - няма невъзможни неща за този тип жена. Тя трудно се предава пред трудностите. Тя винаги ще намери алтернативен вариант, за да постигне желаното - може това да й отнеме повече време от предвиденото, но за нея резултатът е важен.

“Не почивам” - както всеки един друг човек и успялата жена има нужда от почивка. Тя осъзнава колко е важно да си отдъхне, за да бъде по-ефективна в работата си. Дали ще бъде за един час, един ден или седмица – тя знае кога и колко време да отдели за себе си.