Има книги, които остават завинаги запечатани в съзнанието със своите сюжети и вълнуващи герои. Наред с големите имена в световната литература, впечатляващ е и приносът на жените – писатели. По-долу ви предлагам няколко заглавия, които безспорно ще обогатят списъка от незабравими книги, които е редно да прочетете. Искрящи бисери в съкровищницата на великите романи, които несъмнено ще допринесат за вашето самочувствие като жени:

"Предречено от Пагане" (1988 г.) от Вера Мутафчиева

Ако сте гледали мащабната историческа екраницазия под режисурата на Людмил Стайков „Хан Аспарух”, е добре да знаете, че филмът е правен по не по-малко емблематичния роман на Вера Мутафчиева - „Предречено от Пагане”. Книгата е повече от исторически роман. Тя е притча за любовта и мистиката, за силата на вярата и целеустремеността. Апотеоз на живота и борбата, пречупени през призмата на един ключов момент от българската история. Удивително четиво – красив израз на родовата памет. Копнеж и завет. Той е за всички онези, които умеят да четат между редовете.

Цитати:
- "Хубава си, знаеш ли?
– промълви той.
Тя кимна. Очевидно, знаеше си.
- По-хубава не съм виждал!...
Все по гръб, тя се усмихна закачливо.
- Само това да беше! –
продължи Аспарух. – Ти умееш... съвсем всичко. Яздиш колкото мене, пееш, като никоя друга. Ти владееш всички тайни на тялото.
Жената /Пагане/ вирна брадичка, изсмя се гърлено. (Ще рече, не се пазеше да се издаде – чудно!) Тя изви лице към ханския син и потвърди:
- Владея ги, туй да видиш!”

- "От днес сте не само братя, но и съюзници до смърт! – Тангра ще ви накаже с безплодие, ако престъпите клетвата си. Където и да бъдете, бъдете едно цяло: живи части на Велика България."

- "По вярата на българите – каза той – най-тежкият грях е неблагодарността. Не забравяй това!"