Има книги, които остават завинаги запечатани в съзнанието със своите сюжети и вълнуващи герои. Наред с големите имена в световната литература, впечатляващ е и приносът на жените – писатели. По-долу ви предлагам няколко заглавия, които безспорно ще обогатят списъка от незабравими книги, които е редно да прочетете. Искрящи бисери в съкровищницата на великите романи, които несъмнено ще допринесат за вашето самочувствие като жени:

"Предречено от Пагане" (1988 г.) от Вера Мутафчиева

Ако сте гледали мащабната историческа екраницазия под режисурата на Людмил Стайков „Хан Аспарух”, е добре да знаете, че филмът е правен по не по-малко емблематичния роман на Вера Мутафчиева - „Предречено от Пагане”. Книгата е повече от исторически роман. Тя е притча за любовта и мистиката, за силата на вярата и целеустремеността. Апотеоз на живота и борбата, пречупени през призмата на един ключов момент от българската история. Удивително четиво – красив израз на родовата памет. Копнеж и завет. Той е за всички онези, които умеят да четат между редовете.

Цитати:
- "Хубава си, знаеш ли?
– промълви той.
Тя кимна. Очевидно, знаеше си.
- По-хубава не съм виждал!...
Все по гръб, тя се усмихна закачливо.
- Само това да беше! –
продължи Аспарух. – Ти умееш... съвсем всичко. Яздиш колкото мене, пееш, като никоя друга. Ти владееш всички тайни на тялото.
Жената /Пагане/ вирна брадичка, изсмя се гърлено. (Ще рече, не се пазеше да се издаде – чудно!) Тя изви лице към ханския син и потвърди:
- Владея ги, туй да видиш!”

- "От днес сте не само братя, но и съюзници до смърт! – Тангра ще ви накаже с безплодие, ако престъпите клетвата си. Където и да бъдете, бъдете едно цяло: живи части на Велика България."

- "По вярата на българите – каза той – най-тежкият грях е неблагодарността. Не забравяй това!"

"Джейн Еър" (1847 г.) от Шарлот Бронте
Написана през XIX век, днес тя с достойнство намира своето място сред световните класически романи. Любовна история между главната героиня и тайнственият г-н Рочестър изгражда фабулата на романа. Екзистенциалните въпроси за любовта са изкусно вплетени и пречупени през призмата на теми като половите и класови различия, еротиката и религията.

 

Цитати:
— "Сега за пръв път се опитах по-настойчиво да разбера втълпяваните ми представи за рая и ада, за пръв път се обърках и стъписах; за пръв път, като се вгледах в миналото и в бъдещето, се видях сред неизмерима бездна. Имах само една опорна точка - настоящето; всичко останало ми приличаше на безформени облаци и зееща пропаст и аз потръпвах при мисълта, че може да се подхлъзна и да падна в този хаос."

— "Джейн, искате ли едно цвете?
Той откъсна една полуразцъфнала роза, първата от цъфналите през тази година, и ми я подаде.
— Благодаря, сър.
— Харесва ли ви този изгрев, Джейн? Това небе с високи и леки облаци, които, разбира се, ще се стопят, когато след няколко часа стане по-топло; този покой и благоухание?"

— "Да живея, Джейн, за мене значи да стоя на кратера на вулкан, който може да избухне всеки миг."