Лекари и специалисти от всички сфери на здравеопазването сочат имунизацията като най-ефективния, сигурен и лесен начин за превенция на заболявания и респективно подсигуряване на здрав и дълъг живот на пациента. Експертите призовават към масово прилагане на подхода към ваксинация през целия живот, която изисква поставяне на определена ваксина в дадена фаза от човешкия живот. По този начин пациентът бива предпазен от редица рискове в съответната възраст, в която се намира.

Според специалистите този модел ще спомогне за решаване на проблемите, свързани с ниското ваксинално покритие на предотвратими заболявания, особено с фокус върху застаряващото население. Това означава, че ваксинацията през целия живот ще гарантира здравословно остаряване на нацията и ще подобри продуктивността на работещото население. Освен всичко останало този модел би могъл да намали значително разходите за болнично лечение и медикаменти, включително антибиотици, което го прави ефективен инструмент за борба с антимикробната резистентност. Въвеждането на този нов подход у нас следва да бъде основано на анализи и данни, включително за неработещите практики и модели.

Резултати от проведени проучвания обаче сочат, че ваксините запазват сравнително нисък дял като здравни инвестиции в България. Дори при повишаващо се ваксинационно покритие за няколко ваксини и включване на нова такава в националната имунизационна програма, разходът за ваксини, като дял от общия здравен бюджет, намалява през анализирания 5-годишен период.

Според лекарите негативната тенденция трябва да бъде прекъсната чрез прилагане на модела ваксинация през целия живот, който е и част от плана на Европейската комисия до 2030 г. Според Комисията ЕС трябва да отговори бързо и ефективно на съвременните предизвикателства като застаряващото население, климтичните промени и отслабващия общствен имунитет.

Снимка: Unsplash/Towfiqu barbhuiya

Наскоро Международната федерация на фармацевтичните производители и асоциации също постави фокус върху модела на ваксинация през целия живот, като призова държавите членки да го имплементират възможно най-бързо. Федерацията излезе със следното становище: „Призоваваме всички институции и заинтересовани страни да обмислят промени в политиките си, нужни за подобряване на общественото здраве и подпомагането на устойчивостта на здравните системи, чрез повишаване на ваксинационното покритие през целия живот.“