Трудно е. Падаш. Натъжаваш се. Ядосваш се на житейската несправедливост. Но... Това биха направили всички онези хора, които имат редкия талант да сграбчват трудностите и да ги превръщат във възможности.  Най-силните, известните и богатите са минали през най-много трудности. И са стигнали далеч, благодарение на духа, който са открили в себе си, след като са се изтупали.

Ако сте късметлии, и вие ще имате трудности в живота си!

Звучи парадоксално, но...

Само който е оставал без пари, може да разбере кой приятел ще му услужи.
Само който се е разделял с партньора си, може да знае дали любовта помежду им е била истинска.
Само който е бил недооценен на работа, може да знае дали това е неговото място.
Само който е бил нагрубяван, може да се научи да се отбранява.
Само който е изоставян, може да даде всичко от себе си, за да запази новата връзка.

Затова приемайте трудностите не като наказание, а като начин да откриете още сили в себе си и да израснете като личност. Защото истинската трудност не е в това да прехапеш устни, докато коляното ти кърви, а в това да се изправиш бързо, да разбереш, че дори така можеш да тичаш, да откриеш колко силни са мускулите на здравия ти крак. Ако достигнеш върха, без да си минал през страшните сенки и стръмните сипеи, ще имаш само една празна победа.