Здравей, 2020 годино!

Не се познаваме и се надявам да не ставаме приятелки! Все пак приятелите остават много повече от 366 дни един до друг. Но нека поне си станем близки... Нека е година за разбирателството!

Бляскава си от първия дъх, с който се раждаш. Шумна, пияна, цветна, с десетки изкусителни храни, от които едва опитваш! Като истинска жена. Нека е година за женственост!

Леко ти се е размазало червилото... Не било червило, а капка вино! Ето, салфетка! Длъжна бях да кажа. Нали знаеш - има специално място в Ада за онези момичета, които не казват на приятелките си, че имат храна между зъбите. Тези, които крият за размазаното червило, са в другия кръг. Нека е година за искрени отношения!

Знаеш ли, мисля, че ще си моята година! Тези повтарящи се цифри сякаш ще затвърдят постигнатото. Нека е година за промяна към по-добро!

Този свят - красив и много различен, дълбок и безбожно плитък понякога, седмоцветен и сив... Искам да мина през него и да имам сетивата да го виждам, вдишвам, поемам, усещам, изследвам в неговата и своята си пълнота. Нека е година за решителност... 

Не искам да ми носиш нищо! Само нищо не ми вземай! 

Нека 2020 е сърдечна година! Защото само което е минало през сърцето, е истинско!
Нека 2020 е прекрасна година, защото, ако знаем какво искаме и с кого го искаме, няма как да не бъде!