Никой родител не е подготвен специално за взаимоотношенията със своето дете, вече ученик. Обикновено се повтаря практиката, която сме видели от своите родители, но не всякога тя е положителна. Много важно е родителското отношение да бъде правилно, за да може детето да има успехи и да ходи на училище с желание.

Ето няколко необходими условия:

1. Създавайте възможност детето да ляга по едно и също време вечер в спокойна обстановка.

2. Събуждайте го нежно с ласкав тон. Създайте му режим и го събуждайте в постоянен час. Тогава ще се радвате на неговата бодрост и усмихнато личице всяка сутрин.

3. Не го укорявайте, ако не бърза да става. По-добре разкажете каква прескрасна закуска го очаква. 

4. Предвидете време за личен толет, за обличане и за закуска. Научете го да подрежда чантата си от вечерта, като помагате в началото, за да му създадете навик да не закъснява.

5. Сложете в чантата му ябълка,  банан или сандвич. По този начин и вие ще бъдете спокойни, че има осигурена храна за голямото междучасие.

6. Изпращайте детето с мили думи и пожелания като: "Приятен ден” или "Успешен ден”. Те ще го импулсират и ще повишат самочувствието му, защото вярвате в него.

7. Посрещайте детето от училище с радост. То е вашето любимо дете, независимо какви са оценките му. Ако получи лоша оценка, окажете помощ в подготовката му. Създавайте удобство и условия, за да може детето да учи с желание.

8. Винаги трябва да имате време за разговор с детето си. Не отлагайте за по-късно, ако то иска да говори. По-скоро отложете свои ангажименти, но търпеливо го изслушайте. Когато се върне  разстроено от училище внимателно се поинтересувайте каква е причината.

9. Нормално е да имате изисквания към детето си, но също така предлагайте да си почива. Най-добре е да поиграе навън.

10. Бъдете щедри на похвали при всеки успех на детето в училище. В извънкласните занимания (спорт, театър, танци, приложно изкуство) също окуражавайте всяко негово постижение.

11. Не правете сделки с детето за учене, например: " Ако си напишеш домашното до 17 ч ще играеш  на любимата си игра.” Така се създава чувство, че то учи за вашето одобрение, а не за себе си и за по-висока култура и образованост. 

Разбира се, може да се окаже, че детето има сериозни проблеми с обучението и не е виновно за това, но тогава потърсете компетентна помощ от училищни психолози и разговаряйте с преподавателите. Има какво да се направи в подобни случаи.