Кохлеарният имплант е електронна слухова протеза, която се поставя хирургично. Този имплант позволява на глухи деца да започнат да чуват, а след това и да се научат да говорят. Кохлеарният имплант има външни и вътрешни части. Кохлеимплантът се поставя в кохлеята (охлювът на вътрешното ухо), където са разположени слуховите клетки и е началото на слуховия нерв. Често кохлеарният имплант бива наричан "изкуствено ухо”, защото по дигитален начин става предаването на звуковите сигнали до слуховия нерв.

Резултатите от операцията за всеки са строго индивидуални, като зависят и от подходящата рехабилитация на слуха и говора, семейната подкрепа и постоянството в ползването на импланта. Редовни занимания със сурдопедагог и логопед помагат на имплантираните деца да проговорят правилно.

Екипът на доц. д-р Венцислав Цветков от клиниката по "Ушни, носни и гърлени болести" на Военномедицинска академия (ВМА) има повече от 5 годишен опит в поставянето на кохлеарни импланти. Резултатите са повече от добри. Повечето от децата проговарят и биват записвани в нормални училища наравно с връстниците си. В клиниката отново разполагат с кохлеарни импланти от двата вида, с които се работи в България. След подновяване на плановите операции за поставяне на кохлеарни импланти на пациенти с глухота, вече успешно са оперираните първите три дечица от листа на чакащите.

Разбира се, кохлеарната имплантация не е показана при всички болни, което се установява след прецизно изследване на какво ниво е увреждането на слуха. В България здравната каса я осигурява безплатно само на децата и младежите до 18-годишна възраст.

Кохлеарни имплантации в България се извършват от 1999 г, когато проф. д-р Иван Ценев от МБАЛ "Царица Йоанна" имплантира деветгодишно момче. От 2014 г. кохлеарни имплантации се извършват рутинно от доц. д-р Петър Руев и в МБАЛ "Тракия" Стара Загора.

Клиниката по "Ушни, носни и гърлени болести" на ВМА в София обявява ноември за "Месец на отворените врати", през който период специалисти от клиниката ще извършват безплатни прегледи за деца със съмнение за глухота. Прегледите ще се извършват всеки понеделник и сряда от 11.00 до 13.00 часа, след предварително записване на тел.: 02/92 25 157.