"Мъж", "жена", "друго" - могат ли ученици да изберат сами пола си? Трябва ли? Нестихващи коментари в социалните мрежи предизвика инструментът SELFIE - анкета, в която учениците над 9-годишна възраст в над 900 училища у нас трябва да отбележат половата си принадлежност. Готовността във Франция пък да се заменят понятията "майка" и "баща" с "родител 1" и "родител 2" съвсем разбуни духовете.
Тези и други въпроси коментира пред LadyZone сексологът–психотерапевт доц. д-р Румен Бостанджиев. Експертът съчетава медицинската компетентност по въпросите на сексуалността с квалификация и опит в областта на психотерапията и специално в психотерапията на двойки и семейства с проблеми в интимните отношения.

Снимка: facebook.com


Доц. Бостанджиев, какво е вашето мнение за инструмента SELFIE?
Както стана ясно, целта на тази инициатива няма нищо общо със сексуалността на подрастващите. Наличието на възможност в обсъжданата анкета младите хора да определят половата си принадлежност с варианти, различни от „мъж“ и „жена“ буди недоумение. И аз очаквам някаква аргументация от страна на институциите, които са допуснали подобна провокация.

Как би могло да се отрази на учениците подобен тип изследване?
Предметът на това изследване няма нищо общо с младежката сексуалност. Присъствието на въпросните опции за избор обаче може да обърка някои младежи или да предизвика несериозно отношение към въпроса за сексуалните различия, които нямат нищо общо с предложението за някакъв „друг“ пол.

Кога едно дете съзрява дотолкова, че да може само да определи пола си?
Полът на всяко дете се определя веднага след неговото раждане въз основа на външните му полови белези. Половата принадлежност се означава и със съответно мъжко или женско име. В изключително редки случаи е възможно възникване на т.н. транссексуално състояние, при което има разминаване между биологичния и психичния пол. При навършване на пълнолетие такива лица имат възможност да променят своя граждански пол по съдебен път въз основа на извършена съдебно-сексологична експертиза, която установява наличието на транссексуално състояние.

Как ще коментирате възможния отговор "друго" при определяне на пола в SELFIE?
Не бих могъл да знам каква е била идеята на авторите на този текст, както и на нашите административни служители, допуснали неговата поява в този въпросник.

Съществува ли трети пол по ваше мнение?
Не. Това понятие бе изфабрикувано от определена група политици с цел да дискредитират Истанбулската конвенция. Беше използвано невежеството на голяма част от българите, които не успяха да разграничат социалния пол (gender), понятие отдавна утвърдено в науката, от измишльотината „трети пол“. Половете са два – мъжки и женски, а социалният пол отразява полово специфичните роли, които съществуват във всяко общество. Това е един съществен аспект на сексуалността, но в никакъв случаи не е някакъв „трети“ или „друг“ пол.

Как гледате на проповядването на джендър идеологията в училище, каквата мнозина виждат и чрез SELFIE?
Не ми е ясно какво точно някои хора разбират под „джендър идеология“. Идеология е термин, с който отразяваме цялостна система от възгледи, ценности и целенасочени действия, които целят промяна в социалния статус. Толерантността към хората с различна сексуална ориентация не е „идеология“, а тенденция, характеризираща съвременния цивилизован свят.

Кой е най-правилният родителски подход по отношение на информирането на детето за половата принадлежност и изобщо за сексуалния живот?
Съвременните деца от рано стават свидетели на публичната дискусия, свързана със сексуалността, сексуалната идентичност и сексуалната ориентация. Често те възприемат твърде противоречиви послания от мрежата и медиите. Чудесно би било, ако между децата и техните родители съществува доверие и готовност за спокойно обсъждане на тези въпроси. През последните години темата за сексуалните различия преднамерено се политизира и това създава особено напрежение и в отношенията родители – деца по този въпрос. Нерядко младежи в началото на пубертета, а и по-късно, демонстративно заявяват сексуалните си различия, което шокира родителите. Терапевтичният ми опит категорично показва, че в повечето от тези случаи става дума за типичното за юношеската възраст „протестно поведение“, което няма нищо общо с ужасяващата за родителите хомосексуалност. Добре е в подобни случаи родителите да проявяват повече разбиране към своите деца. Вместо грубо да се противопоставят на шокиращите им разкрития и да изпадат в ненужна паника, по-разумно е незабавно да се потърси компетентна сексологична и психотерапевтична помощ, за да се изясни за какво точно става въпрос.

Може ли да се каже, че у нас подрастващите започват да правят секс в твърде ранна възраст?
От години у нас не са правени представителни проучвания по този въпрос. Данните, с които разполагаме за предишни периоди обаче показват, че българските младежи започват сексуалната си активност по-късно от своите връстници в други райони на Европа. Ако говорим за сексуалната активност на момичетата в ромската общност, там положението е съвсем различно. Обичайна практика сред тях е започването на полов живот преди 14-годишна възраст и то под натиска на родителите. Това е грубо нарушение на законите в страната и, за съжаление, към тази практика все още се проявява необяснима толерантност. Ранният полов живот, ранните бременности и раждания в ромската общност са една от главните причини за маргинализацията на жените в нея. За промяната на това поведение не са достатъчни само административно-правните мерки, но е необходима системна и целенасочена образователна работа. Това е изключително важен въпрос със сериозни последици за цялото ни общество.

Смятате ли, че това, че Франция е напът да премахе понятията "майка" и "баща" от училищните формуляри, като ги замени с "родител 1" и "родител 2" е крачка към пълно отричане на половете?
У нас понятията майка и баща са основополагащи и спекулациите, че някой тук би се осмелил да „отрича половете“ са безпочвени. Определени политически сили подхранват подобна параноя, за да печелят симпатизанти сред най-необразованите и податливи на внушения слоеве от населението.

Това обаче обуславя ли йерархия между родителите? И как може да се реши кой родител заслужава да е 1 и кой 2?
Подобна идея е пълна глупост. Детето има еднаква нужда както от майка, така и от баща. И двамата родители са равнопоставени и еднакво значими както за биологичното създаване на поколението, така и за неговото пълноценно развитие и възпитание. Детето се нуждае от родителска двойка, в която бащината и майчината роля взаимно се допълват и съчетават.

Очаквате ли в бъдеще още по-спорни законови нововъведения относно половете?
Последното спорно законово нововъведение бе неясното предложение, което дойде от среди, близки до БПЦ, за криминализиране на абортите. Както се разбра впоследствие, Светият Синод не припозна това предложение като свое и го оттегли от сайта си.