Дори еднократна доза псилоцибин – психоактивната съставка в т.нар. "магически гъби", води до дългосрочно облекчаване на тревожността и депресията при пациенти с рак, сочат резултатите от ново изследване.

Пациентите с рак, на които е даден псилоцибин, съобщават за намаляване на тревожността, депресията, безнадеждността, обезкуражаването и безпокойството от смъртта над 4 години след получаването на еднократна доза в комбинация с проведена психотерапия.

"Нашите открития категорично предполагат, че терапията с псилоцибин е обещаващо средство за подобряване на емоционалното, психологическото и духовното благосъстояние на пациентите с животозастрашаваща форма на рак", казва д-р Стивън Рос.

Около шест и половина месеца, след като всички пациенти са получили псилоцибин, около 60 до 80% показват клинично значимо намаляване на симптомите на депресия, тревожност и екзистенциален дистрес, както и подобрено отношение към смъртта.

Впоследствие 15 от първоначалните участници в изследването са били проследени от 3,2 до 4,5 години по-късно, като показват трайни дългосрочни подобрения, а над 70% от тях допълнително приписват "положителни промени в живота, свързани с преживяванията от терапията", класирайки това сред "личностно най-смислените и духовно най-значими преживявания в живота им".

Вижте повече за резултатите от научното изследване в bTV Новините.