Тревогите отнемат надеждата и изкривяват очакванията. От тях няма полза. Ако човек не контролира емоциите си, неприятности ще го завладеят изцяло. Особено ненужно е безпокойството за минали събития. Когато човек се тревожи за "нероден Петко” се самонаказва без причина. Тревогите оказват влияния върху кръвообращението, сърцето, жлезите и цялата нервна система.

"Безпокойството не разтоварва утрешния ден от неговите грижи, то ограбва днешния ден от неговата сила“ - Кори Тен Бум.

Има начини да се запази спокойствие на ума и сърцето, като не се подхранва чувството на безпокойство. Първият начин е чрез умението да се прощават грешките на другите. Вторият - с чувство на благодарност за всичко, което човек е получил.

Победете емоционалното безпокойство и страховете на ума чрез бдителност над своите мисли. Психологически изследвания показват, че хората, които страдат от безсъние, са по-емоционални и изпитват силна тревожност. Вероятно тревогата им пречи да спят, когато мислят за резрешение на проблемите или живеят в болезнено очакване на непредвидими опасности.

Снимка:Thinkstock/Getty Images