Паметта може да бъде нарушена от недоспиванe, стрес и преумора. Ние разполагаме с автоматична визуална памет, слухова памет и моторна (словесно-логически форми, които запомняме чрез записване). За ориентация в околната среда човек използва сензорната памет, която трае около 02, - 0,5 секунди. По своята продължителност паметта може да бъде кратковременна, когато без усилие си спомняме точно цялата информация, получена преди няколко минутки, и дългосрочна, в която се съхраняват всичките придобити знания, умения и навици, необходими за живота.

Човек по-добре запомня информацията, ако се връща към нея през определени интервали от време. Отначало се включва кратковременната памет. За нея трябва да се повторят фактите след 15-20 мин.

Добре е да се върнете към същия материал отново след 2 часа. Тогава се включват функциите на дългосрочната памет. Затвърждаване на усвоеното може да стане след 8 часа и отново след един ден. Ако не направите повторение, информацията не е запаметена.