Артериалната хипертония (АХ) се счита за „съвременна епидемия“, тъй като се установява при 4 от 10 възрастни над 25-годишна възраст и се определя като глобален рисков фактор за смърт и нетрудоспособност. Честотата й нараства с възрастта, като се повишава стъпаловидно след 50-годишна възраст, а след навършване на 65 г. достига до 80% при жените и 77.2% при мъжете.

Всяка година Световният ден за борба с хипертонията на 17 май протича под различно мото, за да се повиши информираността на гражданите по различни въпроси, свързани с високото кръвно налягане. Вниманието през тази година е насочено специално към предсърдното мъждене (ПМ), към причинната връзка с артериалната хипертония и мозъчния инсулт.

ПМ се очертава като един от най-значимите медицински проблеми в Европа. Артериалната хипертония и захарният диабет са негови доказани предиктори. ПМ е сериозно ритъмно нарушение, често усложнение на дългогодишна АХ и носи висок риск за сърдечно съдова заболеваемост и смъртност. Пациентите с ПМ имат пет пъти по-висок риск от мозъчен инсулт и два пъти по-висок риск от смърт. Приблизително 1/3 от всички инсулти са причинени от ПМ вследствие тромбоемболия. ПМ е причина и за т.н. “глухи инсулти“, при които пациентите нямат оплаквания.

По данни на Българската лига по хипертония, честотата на ПМ понастоящем е удвоена в сравнение със съобщаваната преди десетилетие. У нас ПМ е представено в 0.12-0.16% от лицата на възраст под 49 г., 3.7-4.2% във възрастта 60-70 г. и достига 10–17% във възрастта над 80 г. Честотата е по-висока при мъжете с отношение 1.2:1 спрямо жените. При над 30% от пациентите ПМ протича безсимптомно, като рискът е еднакъв с риска при наличието на симптоми.

В Световния ден на хипертонията 17 май за 11-та поредна година у нас ще се проведе Национална здравна кампания под мотото “Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“. Официалното й откриване ще се състои в София от 11 ч. на пл. ′′Света Неделя′′ 7, като кампанията ще обхване София, Пловдив, Варна, Търговище, Добрич, Бургас, Русе, Плевен, Хасково, Стара Загора и Благоевград.

На 17 май от 10 до 16 ч. в 11-те града от страната на публични места ще бъдат разположени пунктове, където гражданите ще бъдат консултирани безплатно за проблеми, свързани с хипертонията и предсърдното мъждене, ще се правят безплатни измервания на кръвно налягане с електронни апарати с вградена Afib-технология на Microlife за автоматично откриване на ПМ, ако то е налично в момента на измерването. Алгоритъмът на Afib-технологията има висока чувствителност (97-100%) и висока специфичност (89%), което позволява да се открие ПМ с диагностична точност, сравнима с ЕКГ-изследване.

Световният ден на хипертонията (WHD) се отбелязва за първи път през 2005 г. по инициатива на Международното дружество по хипертония и свързаните с него кампании имат за цел да обединят усилията на медицински специалисти, пациенти, граждани и институции за популяризиране на социалната значимост на заболяването, за важността на превенцията, контрола и лечението му.

Инициативата се подкрепя официално от Международното дружество по хипертония (ISH), Световният ден на бъбречните заболявания (WKD), Световната инициатива по проблемите, свързани с консумацията на сол и здравето (WASH) и Международната диабетна федерация (IDF). Всички тези организации работят съвместно за повишаване информираността на населението в световен мащаб за значението на високото кръвно налягане, като рисков фактор за възникване на различни сърдечно съдови, мозъчно съдови, бъбречни и други усложнения. Повече за Световния ден на хипертонията 2017 вижте тук.