Емфиземът е заболяване със затруднение на всяко вдишване и издишване. Причините са хронични бронхити, професионални вредности (работа в праховите производства), тютюнопушене, наследствена слабост на дихателните пътища. При това заболяване на белия дроб. се развива свръх-налягане в алвеолите (най-малките мехурчета от дихателното дърво), което уврежда тяхната функция.

Проявата на емфизема е задъхване 

Той е сред четирите най-честите причини за смърт. Нормално здравият бял дроб е еластичен. Ефективно изтласква въздушната струя, която свободно преминава през бронхите към алвеолите. От там кислородът преминава в кръвта, а възглеродния диоксид се филтрира навън.

Човек, който пуши цигари или вдишва други механични и химични дразнители, предизвиква имунната система.

Тя се активира и освобождава вещества, които подготвят лигавицата за защита срещу дима. Тези имунни вещества  атакуват самите белодробни клетки. В отговор тялото потиска това действие с отделяне на други вещества. При пушачите и хора с вродена слабост на дихателната лигавица, липсва този предпазващ механизъм.

Белодробната тъкан се уврежда и губи еластичността си

Бронхиолите (малките въздухоносни пътища, водещи към алвеолите) се свиват принудително и задържат като в капан въздуха в алвеолите. Те не могат да изхвърлят "отработения" въздух лесно навън, а срещу съпротивление и дори с микроразкъсвания. Заболяването започва да прогресира. Съпровожда се с кашлица, а дишането става повърхностно и учестено. В по-късните стадии

белият дроб не може да насища кръвта с достатъчно кислород.

Емфизимът, обикновено се съпровожда от хроничен бронхит. Тези две заболявания се обобщават с термина Хронична обструктивна белодробна болест - ХОББ.

Мъжете по-често са склонни към развитие на емфизем, но има нарастване и сред жените, заради увеличаване броя на пушачките. 

Добрата новина е, че емфиземът се проявява около 50-та година, но тогава промените вече са необратими.