Държа да отбележа! Този Понго е играчка. Пее и танцува. В очакване съм на истинския! :)