28 593 – това е броят на сключените бракове у нас през 2017 година. През 2016 те са били с 1790 по-малко. Цифрата е истински бум и е най-голямата, регистрирана през последните 13 години. Има и още една добра новина – разводите са намалели. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за демографските процеси през изминалата година.

Снимка: istockphoto.com

Ето и още няколко любопитни щрихи от иначе сухите цифри:
- Три четвърти от всички регистрирани бракове са сред населението в градовете.
- Областите с най-много бракове на 1000 души от населението са Разград и Добрич, а най-нисък е броят им в област Враца.
- За миналата година са разтрогнати 10 411 брака, което е със 192 по-малко от регистрираните през 2016 г.
- За 87,1% от жените и 86,2% от мъжете това е бил първи брак.
- Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31,4 и 28,4 години.
- Средната продължителност на брака е 15.8 години.



За съжаление през миналата година е отчетен спад на раждаемостта:
- Регистрирани са 64 359 родени деца, което е с 1029 деца по-малко спрямо 2016 г.
- Най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София, Стара Загора и Пловдив.
- А най-ниска в областите Габрово и Видин.
- Броят на живородените на всеки 1000 жени се увеличава - от 50.42 на 50.56. Това означава, че по-малко жени раждат повече деца.