Ако считате себе си за умен, благодарете на майка си. Според изследователите именно от майките се наследяват гените на интелекта. Ако една жена иска синът й да получи Нобелова награда, няма нужда да му търси умен татко. Оказва се, че всичко зависи от нея самата!  

Няколко съвременни изследвания показват, че децата са по-склонни да наследи интелигентност от майката, защото разузнавателните гени се намира в хромозома X. Т. нар. "обусловени гени" от майката отиват директно в кората на главния мозък, а тези на бащата на лимбичната система.

Едно от първите изследвания в тази област е проведено през 1984 г. в университета в Кеймбридж, последвано от много други през годините. Наскоро изследователи от Университета в Улм, Германия, изследвали гените, участващи в увреждането на мозъка и установили, че много от тях, особено тези, свързани с познавателните способности, бяха на хромозома X. В действителност, това не е случайно - интелектуалните затруднения се срещат 30% по-често при мъжете.

Майката играе важна роля в интелектуалното развитие на децата не само генетично, но и чрез физически и емоционален контакт. Изследователи от Университета на Минесота, например, са установили, че децата, които са развили силна привързаност с майките си, са най-упорити и показват по-малко чувство на неудовлетвореност, когато нещо се случи не според плановете им. Силната връзка майка-дете му дава необходимата сигурност, за да може то по-лесно да изследва света и да се доверява на решенията на проблемите, които измисля. Тези майки също са склонни да се помогнат на децата си да решават задачи от различно естество, като по този начин помагат за по-нататъшно стимулиране на техния потенциал.

Значението на емоционална връзка за развитието на мозъка е доказано и от изследователи от Университета на Вашингтон. Майчината любов е от решаващо значение за растежа на някои части на мозъка. Децата на майките, които непрекъснато я демонстрират, на 13 години били с 10% по-добре развит хипокампус от деца, растящи без толкова много емоции и обгрижване. 

Учените смятат, че между 40-60% от интелигентността е наследствена. Това означава, че оставащият процент зависи от околната среда, правилната стимулация и индивидуалните характеристики. В действителност, това, което ние наричаме интелект е нищо повече от способността да се решават проблеми. Не трябва да забравяме, че дори ако едно дете е с висок коефициент на интелигентност, ние трябва постоянно да стимулираме интелигентността му с нови предизвикателства.