Свикнали сме да четем нравоучително на децата си или дори да реагираме остро на някоя извършена от тях пакост. Но дали наистина сме прави? Трябва ли да повишаваме тон на мъника си всеки път, когато нашите изисквания срещат неподчинение. Ето как е редно да подхождаме в трудни ситуации в процеса на възпитанието на малкия палавник според детските психолози:

1. Регулирайте собствените си емоции

Никога не пристъпвайте към действие, когато сте подвластни на моментна емоция. Това само ще разстрои детето и ще породи у него насрещна нежелана реакция. Децата са като попивателна. Не забравяйте, че родителят е първият и най-близък модел на подражание. Те наблюдават и копират нашите действия.