Източник на видеото: „Невидими животни“

Хиляди хора в ЕС работят във ферми за кожи на норки. Един от тях се съгласява да застане анонимно пред камера и да разкаже какво точно се случва. Единствената функционираща ферма в България е край село Маджерито, община Стара Загора.

"С двете ръце хващат тази отделената кожа и с един педал подаваш леко газ да може кожата да слиза надолу."

„Невидими животни“ подкрепя инициативата с цел повишаване на осведомеността за нехуманното отглеждане и умъртвяване на норки.

Видео разговорът с анонимен работник от фермата, който инициират потвърждава позицията им, че случващото се зад високите ѝ стени е несъвместимо с моралните разбирания на съвременното общество. Това казва Стефан Димитров, активист от „Невидими животни“.

Гражданската организация се включва в подкрепа на последната фаза на кампанията на Европейската гражданска инициатива „Европа без кожи“. От нейния старт на 18 май 2022 г. до днес общият брой граждани в ЕС, които се обявяват против добива и търговията с ценни кожи, е над 1 400 000.

Условието Европейската комисия (ЕК) да разгледа предложението и да предприеме законодателни мерки е събирането на 1 000 000 подписа от пълнолетни граждани на ЕС.

От години от организацията знаят за условията, в които живеят и умират норките във фермата. Кадрите от скритата камера, които разпространяват преди по-малко от година, за пореден път го потвърждават.

"Вярвам, че никой не би избрал да работи на подобно травмиращо място, освен ако не е принуден от обстоятелствата“, допълни Илина Генова, част от екипа на организацията.

 „Няма друга европейска гражданска инициатива, която да събира по-бързо необходимата подкрепа от гражданите на ЕС. Пред нас стои реалната възможност да задължим ЕК да предприеме мерки и да забрани окончателно фермите за кожи. Не ни остава много време, затова е важно всеки да заяви подкрепата си за каузата още сега“, сподели Елиа Тилева, част от екипа на „Невидими животни“.

Практиките във всички ферми за ценни кожи в Европа съответстват напълно на методите, по които животните се отглеждат и третират у нас. В рамките на последните две десетилетия, редица страни забраняват прилагането им. Сред тях са Австрия, Нидерландия, Словения, Хърватия, Франция и Италия.

Всеки пълнолетен български гражданин може да подкрепи кампанията „Европа без кожи“ чрез подпис на официалния формуляр на петицията, достъпен на: www.zanorkite.bg.