Ако ти си жирафче, какво би сънувал?
Дървета с листа и... други приятели

Помните ли Бобо и Марина и техните забавни идеи за учене чрез игри? Отново имаме удоволствието да ни гостуват. Този път майка и син ни представят специално блокче за рисуване в две части. На всяка страница има нова идея или загатната ситуация, която да даде старт за въображението на детето. Има по-лесни и по-сложни идеи (свързани с емоциите например), с възможност за буквално или абстрактно дорисуване.

Двете части на блокчето се допълват. Няма възрастова граница или последователност, в която да се ползват двете части. Децата и уменията им са толкова различни, затова просто пробвайте, а ако детето се затруднява, внимателно му подскажете.

Ако сме ви заинтригували и искате такива блокчета, можете да видите как да се сдобиете с тях в сайта на Център за деца с увреден слух "Яника". Със средстава се подпомагат децата, които имат необходимост от допълнителни часове слухово-речева рехабилитация центъра.

Още от Марина и Бобо: