Как да НЕ разваляме отношения и връзки? Все пак съществуват правила, които ако спазваме, ще успеем да запазим хората, които обичаме.

Адам Чаксфийлд е психолог и специалист по секс и взаимоотношения, който има голям опит в любовните връзки. Той разказва за начинът, по който типично се случва един любовен конфликт в „Преди обед“ по bTV.

Хората обикновено обясняват какво мислят, без да изслушат партньора си. „Можем да се разберем, единствено ако се редуваме“, каза специалистът. Винаги трябва да се опитваме да разберем и другата страна. Когато изказваме болката си, трябва да оставим време и на другата страна да изрази позицията си.

4 стъпки за разрешаване на конфликтите:

  • Фокус – не се фокусираме единствено върху собствените чувства и не оставяме усещане на отсрещната страна за вина.   
  • Емпатия – трябва да изпитаме емоцията на другия;
  • Признание – от какво имаме нужда в този момент. Пространство, време и др.  
  • Успокоение и уверение. „Никога няма да направя това пак“ – не е вярно твърдение в конфликтна ситуация, според Адам. Можем да кажем „Наистина ми пука за твоите чувства и не искам да се чувстваш изоставен от мен“.

Гледайте примерното демо, което разиграват в "Преди обед", за правилно излизане от конфликтна ситуация с партньора.