Дълги години родопското село Триград бе труднодостъпно, но не заради високата си надморска височина (1200 м), а защото попадаше в т.нар. гранична зона. Това е спомогнало мястото да се консервира и по оградите да се запазят табели като "Плюенето по улиците е признак на низка култура".