Този уикенд имахме удоволствието да бъдем част от Digital Kidz - инициатива, която си поставя за цел да запознае децата, родителите и техните учители с рисковете, пред които са изправени подрастващите в интернет и да ги научи да познават инструментите и начините, по които децата да се защитят или да живеят в хармония с  с тях. Изключителна конференция, на която научихме ценни уроци. Скоро ще ги споделим с вас.