"Не можете да нагодите всяка житейска ситуация по своята мярка, но можете да нагодите отношението си така, че да бъде по мярката на всяка ситуация."

- Зиг Зиглар (1926г – 2012), американски писател и лектор в областта на продажбите и личната мотивация