"На жена, която се стреми да бъде равна на мъжа, й липсва амбиция."

- Тимъти Лиъри (1920 - 1996), американски психолог