"След като щастието ти зависи от това, което прави някой друг, явно наистина си имаш проблем."

Ричард Бах (р. 1936), американски писател