"Да обичаш, значи да се съгласиш да бъдеш мамен."

- Пиер Рьоверди (1889 - 1960), френски поет, свързван с кубизма и сюрреализма