"Най-важните срещи са били уговорени от душите преди още телата да са се видели."

- Паулу Коелю (р. 1947), бразилски писател