"На хората не им трябват нарисувани усмивки, а истинско щастие, щастие в живота. Художниците знаят това, но не могат да го изобразят и, вместо щастие в живота, ни предлагат щастието на съзерцанието."

- Орхан Памук (р. 1952), турски писател