"Животът всъщност е много прост - онова, което даваме, се връща при нас."

- Луиз Хей (1926 - 2017), американска мотивационна авторка