"Знанията са оръжие, а не цел."

- Лев Толстой (1828 - 1910), руски писател и мислител